Lindesnes fyr

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida

Fyrstasjonen

 • Det første fyrlyset på Lindesnes ble tent i 1656
 • Dette var det første fyret i Norge
 • Fyret ligger på Norges sydligste fastlandspunkt
 • Fra 1825 til 1987 var tåkeluren i drift
 • To fyrvoktere har fremdeles sitt arbeid her, som de eneste i landet

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

 • Stiftet av Kystverket, Lindesnes kommune og Vest-Agder Fylkeskommune i 1992

 • Formålet er å ivareta fyrstajon en som et fredet kulturminne

 • Museet formidler fyrhistorie og kystkultur

Logo Kystverkmesua
 • Kystverkets etatsmuseum ble etablert i 2008
 • Består av Lindesnes fyrmuseum, Tungenes fyr, Dalsfjord fyrmuseum, Lofotmuseet og Museene for gjenreising og kystkultur i Finnmark 
 • Norges lengste museum...
 • Dokumentasjon og formidling om lostjenesten, fyr- og merketjenesten, forvaltning av havner, moderne trafikkovervåking og akutt forurensning
 • Link til de fire andre og Kystverket
 • Etatsmuseenes oppgave er å bidra til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor hele etater virkefelt
Logo Tusenårsstedet i Vest-Agder
 • I 1998 bestemte Vest-Agder fylkeskommune at Lindesnes fyr skal være fylkets Tusenårssted
 • Tusenårsstedet ble åpnet i 2004
 • Tusenårsstedene skal bygge på historiske og kulturelle verdier, hente inspirasjon fra andre kulturer og representere verdier for framtiden.
 • Nes Jernverk ble valgt som Aust-Agder fylkes Tusenårssted

M/S Gamle Oksøy

 • Tidligere fyrforsyningsskip - virksom fra 1962 til 1996

 • Status som verneverdig skip

 • Brukes til forskjellige tokt i inn- og utland

 • Lengde: 41,42 meter

 • Bredde: 7,42 meter

 • Tonnasje: 330 brt

Lindesnes fyr tare

Algeringen Lindesnes

 • Info om makroalger til mat

 • Fyrhagen under vann

 • SeaweedFestival

 • Forskningsrapp. NIFES

 • Forprosjekt Norges Vel - villhøsting av makroalger til mat