Lindesnes fyr

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida

Fyrstasjonen

 • Det første fyrlyset på Lindesnes ble tent i 1656
 • Dette var det første fyret i Norge
 • Fyret ligger på Norges sydligste fastlandspunkt
 • Fra 1825 til 1987 var tåkeluren i drift
 • To fyrvoktere har fremdeles sitt arbeid her, som de eneste i landet

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

 • Stiftet av Kystverket, Lindesnes kommune og Vest-Agder Fylkeskommune i 1992

 • Formålet er å ivareta fyrstasjon som et fredet kulturminne

 • Museet formidler fyrhistorie og kystkultur

Lindesnes fyrs bærekrafstmål
Logo Kystverkmesua

 

 

Logo Tusenårsstedet i Vest-Agder
 • I 1998 bestemte Vest-Agder fylkeskommune at Lindesnes fyr skal være fylkets tusenårssted
 • Fra 1920 til 1987 var tåkelur i drift
 • Vi har hatt to typer tåkelur

  Sirene 1920 – 1954

  Diafon 1954 – i dag

 • Tusenårsstedet ble åpnet i 2004
 • Tusenårsstedene skal bygge på historiske og kulturelle verdier, hente inspirasjon fra andre kulturer og representere verdier for framtiden.
 • Nes Jernverk ble valgt som Aust-Agder fylkes tusenårssted

M/S Gamle Oksøy

 • Tidligere fyrforsyningsskip - virksom fra 1962 til 1996

 • Status som verneverdig skip

 • Brukes til forskjellige tokt i inn- og utland

 • Båten har en egen venneforening

 • Lengde: 41,42 meter

 • Bredde: 7,42 meter

 • Tonnasje: 330 brt