Informasjon fra styret

Referater

Styremedlemmer og vara til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum 

Kystverket:

Katrine Solheim Aas, katrine.solheim.aas@kystverket.no
Vara: Geir Solberg, geir.solberg@kystverket.no

Agder Fylkeskommune:

Sally Vennesland, Sally.Vennesland@politiker.agderfk.no
Vara: Kjetil Aga, Kjetil.Aga@politiker.agderfk.no

Nina Jentoft, Nina.Jentoft@politiker.agderfk.no
Vara: Morten Ekeland, Morten.Ekeland@politiker.agderfk.no

Lindesnes kommune:

Ivar Lindal, Ivar.Lindal@sor.no
Vara: Stanley Tørressen, stanley.torressen@gmail.com

Fritt medlem:

Hilde Tallaksen, hilde@naringshagen.no
Vara: Sigrid Tufteland, s-tufte@online.no

Møteplan for styret 2021

                             

Februar: onsdag 16. februar kl 14-16
(sted: Lindesnes fyrmuseum)

Mai/Juni: onsdag 18. mai kl. 15-17
(sted: vil bli avgjort senere)

August: tirsdag 30. august kl 14-16
(sted: Lindesnes fyrstasjon)

September: mandag 26. september kl 14-16
(sted: Lindesnes fyrstasjon)

Desember: mandag 12. desember kl 14-16
(sted: Lindesnes fyrstasjon)