Vi åpner fyrmuseet fredag 8. mai, og har åpent hver dag kl 10-17. Vi har tilrettelagt tiltak for smittevern ihht nasjonale anbefalinger. Ta hensyn- hold avstand og velkommen til en god opplevelse på Lindesnes. The Lighthouse Museum opens on Friday 8. May. It is open daily 10 am-5pm. We have initiated measures to prevent infection in accordance with national regulations. Remember to keep distance and welcome to a good experience at Lindesnes Lighthouse Museum.

Fyret er utgangspunktet
for å finne veien
gjennom geografien
bakover i historien
og inn i framtida

Ingen værrapporter å vise...

Været er viktig
både for sjøfolk og landkrabber
derfor har fyrets folk
studert og rapportert
været og vinden
i mer enn 150 år

  • Sjøtemperatur: 9.2 °C
  • Lufttemperatur: 9.6 °C
  • Bølgehøyde: 00,1-0,5 Meter, smul sjø
  • Barometertrykk: 1031 hPa, Svakt stigende
  • Vindretning: Norvest
  • Sol opp/sol ned: 04:43 – 22:16
  • Vindstyrke: 1,6 m/s Svak vind
  • Sikt: God, 30-40 km.

Fyret er et møtested
mellom hav og land
natur og kultur
mellom da og nå og når
og mellom deg og meg

Selv fyr har merkedager
fødselsdager og minnemarkeringer
og selv et museum liker av og til
å invitere til fest

Sorry,You have not added any story yet

Fyret forstås best i nattemørket
her under lysets strålekrans
kan du våke under stjernene
og vekkes av vind og bølgebrus